Besök Pikasol

Omega-3 är livsnödvändiga fettsyror som kroppen inte själv kan tillverka. Därför måste vi tillföra omega-3 via vår kost, precis på samma sätt som vi äter grönsaker eller frukt för att få i oss tillräckligt med vitaminer och mineraler.

I de flesta industrialiserade samhällen får vi i oss mer än tillräckligt av alla andra fettsyror, med undantag av omega-3. Vi skulle därför se en mängd positiva hälsoeffekter om fler av oss åt mer marin omega-3.

Koncentrationen av omega-3 i fiskoljekapslarna kan variera mycket mellan olika tillverkare och fabrikat. Pikasol innehåller högkoncentrerad marin omega-3. Det innebär att Pikasol ger dig en hög halt av de nödvändiga fettsyrorna EPA och DHA, att fiskoljan är renad från föroreningar, att produkt såväl som tillverkning genomgår strikta kvalitetstester och att fisken som används fångas på ett hållbart sätt ur ett rikt fiskbestånd utanför Sydamerikas kuster.

I Sverige finns följande produkter inom Pikasol att köpa:

Pikasol Forte Original

Pikasol Forte Original är ett kosttillskott med högkoncentrerade Omega-3-fettsyror, främst EPA och DHA. Det finns många studier som visar på att Omega-3 har positiva effekter på hälsan.

  • Omega-3 innehåller EPA och DHA som bidrar till hjärtats normala funktion. Den gynnsamma effekten på hjärtat uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. 2 kapslar Pikasol Forte Original innehåller hela 1020 mg EPA och DHA.
  • Omega-3 innehåller DHA som bidrar till bibehållan normal hjärnfunktion och normal synförmåga. Den gynnsamma effekten på hjärnan och synen uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg DHA. 2 kapslar Pikasol Forte Original innehåller hela 420 mg DHA.

Pikasol Flex

Pikasol Flex är ett kosttillskott med högkoncentrerade Omega-3-fettsyror, vitamin D, koppar och vitamin E. Pikasol Flex är bra att ta om du tränar eller rör på dig mycket, eftersom den innehåller ingredienser med dokumenterad effekt på benstomme och bindväv.

  • Omega-3 innehåller EPA och DHA som bidrar till hjärtats normala funktion. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA. 1 kapsel Pikasol Flex innehåller hela 375 mg EPA och DHA.
  • Vitamin D bidrar till att bibehålla normal benstomme och normal muskelfunktion.
  • Koppar bidrar till att bibehålla normal bindväv